Za uporabo te strani potrebujete omogočen JavaScript in Flash Player 10+.

Get Adobe Flash player

Politika kakovosti družbe Marifarm

V družbi Marifarm si prizadevamo, da politika kakovosti postane gradnik prihodnosti zaposlenih, z najvišjo stopnjo pomembnosti in odgovornosti v družbi, ki je prisotna povsod, v vseh strukturah, na vseh nivojih družbe in se odraža v vseh elementih našega delovanja.

Kakovost predstavlja zagotavljanje trdne povezave z našimi poslovnimi partnerji, dobavitelji ter zadovoljnimi kupci in uporabniki, s katerimi gradimo dolgoročno sodelovanje in partnerstva. Udejanjamo filozofijo stalno učeče družbe. Definirane procese vodimo ciljno in merimo njihovo učinkovitost. Naši izdelki in storitve zadovoljujejo potrebe in pričakovanja naših kupcev v celotnem življenjskem ciklu. Usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir naše moči. Pri razvoju in proizvodnji izdelkov se ravnamo v skladu z zastavljenimi cilji, družbeno odgovornostjo in politiko ravnanja z okoljem.

VIZIJA družbe Marifarm je uveljavljanje poslanstva na Evropskem tržišču
priznanih farmacevtskih proizvajalcev zdravil.

CILJI IN STRATEŠKE USMERITVE

  • Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti
  • S sodobnimi metodami razvoja slediti potrebam kupcev in uporabnikov ter graditi konkurenčnost
  • Ohranjanje kakovosti izdelkov v okviru svetovnih kakovostnih meril
  • Spodbujanje invencijsko-inovativnega managementa, kreativnosti in učinkovitosti
  • Krepitev konkurenčnosti na zahodnoevropskih tržiščih
  • Prednostna usmerjenost na Evropska tržišča in vzhodne trge
  • Zmanjševanje tveganj v fazah proizvodnega postopka, razvoja, planiranja in vpliva finančnih tveganj
  • Naše uporabnike in kupce zavezati v dolgoročno partnersko promoviranje naših izdelkov in storitev
  • Zagotavljanje ravni strokovne in poslovne uspešnosti, ter postopno ob učinkovitosti doseči odličnost
  • Zagotavljanje celovite ponudbe zdravil in drugih izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja, tudi z razvojem in proizvodnjo lastnih izdelkov najvišje kakovosti ter sodobnih strokovnih nasvetov na najsodobnejši način po meri uporabnikov.

Serija standardov ISO je ena od treh mednarodnih standardov, ki obravnavajo zahteve za sistem vodenja kakovosti in jih uporabljamo za zagotavljanje kakovosti, združene z zahtevami veljavne dobre proizvodne prakse (cGMP) in ostalih dobrih farmacevtskih praks; standardov ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004 ter OHSAS 18001 :2007.

Nadgradnjo obstoječega sistema vodenja kakovosti s stopnjo poslovne odličnosti želimo pridobiti postopoma, v skladu s poslovno politiko celotne družbe.


Datum izdaje: 07.09.2009

Odobrila direktorica družbe Marifarm d.o.o.: mag. Romana Fišer